Foto: Jörgen Ludwigsson

Sveriges Glasmuseum

Under 80 år har Sveriges glasmuseum insamlat glas och arkivhandlingar från Sveriges glasbruk, vilket resulterat i en av Europas största och mest kompletta samlingar.

En nyligen genomförd inventering visar att samlingen består av närmare 35.000 glasföremål från 105 svenska glasbruk från 1580-talet till 2011. Till glasföremålen kan mer än 400 olika designers, formgivare och upphovsmän knytas.

Samlingen består även av utländskt glas om ca 1000 föremål från 35 olika länder från 400-talet före Kristus till år 2009, samt verktyg för glasframställning från sammanlagt 33 glasbruk från 1700-talet till 2005.

Sveriges glasmuseum verkar inte bara på en lokal arena utan har nationell och internationell betydelse tack vare sin samling, produktion av utställningar kring glas, dokumentation av glashanteringens arbete, liv och produkter, forskning om glas, glashantering och brukshistoria och medverkan i sammanhang där medarbetarnas speciella kompetens efterfrågas.

Adress

Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö