Marinmuseum

På Marinmuseum i Karlskrona har både stora och små chansen att uppleva den svenska marinens händelserika historia. Här finns utställningar, museifartyg och en riktig ubåt från Kalla kriget. Marinmuseum har förutom utställningar föremålssamlingar, ritningsarkiv, bildarkiv och bibliotek. Museet ägnar sig också åt forskning.

Adress

Stumholmen, 371 21 Karlskrona