Konst & hembygdsrundan

Datum kommer

Konstrundan är ett unikt samarbete mellan Tingsryds konstförening och Hembygdskretsen Tingsryd. Kommunens nio hembygdsgårdar är öppna för besök och flertalet konstnärer ställer ut i sina egna ateljéer eller annan utställningsplats.

Tingsryds kommun har ett rikt kulturutbud i form av konst och musik. Kännetecknande för Tingsryds kommun är den vackra naturen, insjöar, ängsäppelodlingar, stengärdsgårdar samt den röda stugan.

I vår reception och biblioteket i Tingsryd kan du hämta broschyren med karta och få mer information.